วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การประชุมเตรียมการฝึกร่วม HMA Ex ที่อินเดีย

ผลการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FTC) การฝึกปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (HMA Ex) และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (PKOs) วันที่ 12-14 ม.ค.2559 ณ เมืองพูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น